Pel de lobo [GL-ES]

Na novela Pel de lobo de Xosé Miranda, preséntasenos a historia dun rapaz galego do século XX que vive co seu pai, cazador de lobos, o cal se dedica a viaxar principalmente pola provincia de Ourense acabando con estes animais que tantos danos lles estaban a causar ós labregos. Sen embargo, ambos vense na tesitura de viaxar a unha aldea preto de Quiroga, onde unha gran besta negra ten atemorizada a toda a poboación. Trátase dun lobo moito máis grande  do normal, máis rápido e resistente. É por iso que comézase a pensar nun ser sobrenatural, un lobishome, e as lendas e contos de vellas comezan a aflorar.

O relato, narrado polo protagonista, aproveita a figura do pai deste para achegarnos diferentes sucesos e inquedanzas dos galegos do momento, axudando a crear a ambientación da historia. Destacan as múltiples conversas con personaxes de distintas posicións sociais (clero e fidalguía) acerca dun mesmo tema, o Agrarismo, o cal tiña a Basilio Álvarez como figura principal, un dos fundadores de Acción Gallega.

Este movemento procura un xusto reparto das terras, cunha clara ideoloxía anticlasista, organizando ós labregos en sociedades e sindicatos agrarios. Chegou a Galicia a finais do século XIX, e é en 1907 cando se dinamiza coa creación de Solidaridad Gallega. Os membros deste colectivo pretendían loitar contra o caciquismo e o sistema foral, o cal queda patente no relato contando por Xosé Miranda, onde as conversas xiran en torno ó sistema de propiedades e arrendamentos das terras e os dereitos das clases máis baixas, as cales víanse máis afectadas.

Deste xeito, o autor aproveita para presentarnos retazos da historia galega dentro dunha novela onde prima a fantasía en torno ó lobishome. Aproveita tamén para presentarnos persoeiros destacados do momento como Basilio Álvarez, aínda que tamén fai mención a Víctor López Seoane, Pardo Montenegro ou Curros Enríquez. En definitiva, trátase dunha novela de fantasía e misterio que sen pretender ter ser de corte histórico, apórtanos o contexto dunha sociedade galega dese século.

 


 

En la novela Pel de lobo de Xosé Miranda, se nos presenta la historia de un adolescente gallego del siglo XX que vive con su padre, un cazador de lobos, el cual se dedica a viajar principalmente por la provincia de Ourense acabando con estos animales que tantos daños causaban a los campesinos gallegos. Sin embargo, ambos se ven en la tesitura de viajar a una aldea cercana a Quiroga, donde una gran bestia negra tiene atemorizada a toda la población. Se trata de un gran lobo, mucho más grande, rápido y resistente que un lobo normal. Son estas características las que llevan a pensar en un ser sobrenatural, un hombre lobo, dando rienda suelta a las leyendas y cuentos de viejas.

El relato, narrado por el protagonista, aprovecha la figura de su padre para acercarnos diferentes sucesos y movimientos de los gallegos del momento, ayudando a crear la ambientación de la historia. Destacan las múltiples conversaciones con personajes de diferentes posiciones sociales (clero e hidalguía) acerca de un mismo tema, el Agrarismo, el cual tenía a Basilio Álvarez como figura principal, uno de los fundadores de Acción Gallega.

Este movimiento procura un justo reparto de las tierras, con una clara ideología anticlasista, organizando a los trabajadores del rural en sociedades y sindicatos agrarios. Llegó a Galicia a finales del siglo XIX, y es en 1907 cuando se dinamiza con la creación de Solidaridad Gallega. Los miembros de este colectivo pretendían luchar contra el caciquismo y el sistema foral, lo cual queda patente en el relato contado por Xosé Miranda, donde las conversaciones giran en torno al sistema de propiedades y arrendamientos de las tierras y los derechos de las clases más bajas, las cuales se veían más afectadas.

De esta manera, el autor aprovecha para presentarnos pinceladas de la historia gallega dentro de una  novela donde prima la fantasía en torno al hombre lobo. Aprovecha también para presentarnos personajes destacados del momento como Basilio Álvarez, aunque también menciona a Víctor López Seoane, Pardo Montenegro o Curros Enríquez. En definitiva, se trata de una novela de fantasía y misterio que sin pretender ser una obra de corte histórico, nos aporta el contexto de la sociedad gallega de ese siglo.


[Imagen de portada extraída de: Wikipedia]

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.